Kirjaudu

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä
Edumax Oy
Lemminkäisenkatu 62, 20720 Turku
Y-tunnus 2012151-2

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Sami Pietilä
sami.pietila@edumax.fi
puh. 040 503 6292

2. Rekisterin nimi
Tippoint-verkkopalvelun opiskelijarekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään Tippoint.fi-verkkopalvelun ylläpitäjien ja palveluun liittyneiden yritysten toimesta avoimiin harjoittelupaikkoihin, työtehtäviin tai toimeksiantoihin soveltuvien opiskelijoiden etsimiseen ja kontaktoimiseen.

4. Rekisterin tietosisältö
Opiskelijan etu- ja sukunimi, syntymäaika, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti, opiskelu- ja oppilaitostiedot, työhistoria ja opiskelijan antamat vapaamuotoiset tiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Opiskelijan itsensä palveluun tallentamat tiedot. Ei muita säännönmukaisia tietolähteitä.

Edumax Oy ei luovuta opiskelijarekisterin sisältämiä tietoja palvelun ulkopuolisille kolmansille tahoille. Palveluun rekisteröityneillä yrityksillä on palvelun käytön mahdollistamiseksi lukuoikeus opiskelijarekisterin tietoihin.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

6. Evästeiden käyttö
Tippoint.fi-verkkopalvelussa hyödynnetään evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Opiskelijarekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu salatulla https-yhteydellä, palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

8. Tietojen päivittäminen
Palveluun rekisteröitynyt opiskelija voi päivittää tietojaan palvelussa milloin tahansa.